เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา คอร์รัปชันนั้นแย่จริงหรือ?

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา คอร์รัปชันนั้นแย่จริงหรือ?

เวลาคุณได้ยินคำว่าคอร์รัปชัน คุณนึกถึงอะไรกันบ้างครับ ถ้าคุณนึกถึงสิ่งเลวร้าย สกปรก น่ารังเกียจ นั่นแสดงว่าคุณเป็นคนปกติทั่วไปเหมือนผม หรือต่อให้เป็นคนขี้โกง เขาก็ไม่ได้เห็นคอร์รัปชันเป็นสิ่งสวยงามหรอกครับ แต่เพราะคนโกงเหล่านี้มักจะมีข้ออ้างให้ตัวเองเสมอและเขามักคิดว่าผลประโยชน์จากการโกงนั้นมันเหนือกว่าความเลวร้ายจากการโกง แต่เชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งในอดีต เคยมีการถกเถียงกันในวงการวิชาการว่าคอร์รัปชันนั้น อาจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอย่างที่เราคิดเสมอไป

ในช่วงปี 1960-1990 แนวคิดเรื่องการพัฒนาประเทศเน้นเรื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้นเป็นเรื่องรองไปเสียหมด รวมไปถึงการบริหารจัดการภาครัฐด้วย ในช่วงนั้นนักวิชาการจำนวนหนึ่งจึงพยายามชี้ให้เห็นว่า ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คอร์รัปชันอาจไม่ได้แย่ไปทั้งหมด เงื่อนไขข้อที่ 1 คือ สำหรับประเทศขาดแคลนทุนเพื่อพัฒนา การคอร์รัปชันอาจนำไปสู่การสะสมทุนได้ และหากทุนที่สะสมนี้ถูกนำกลับมาลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิตที่สามารถเติบโตสูง ก็จะทำให้อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมสูงขึ้นได้ด้วย

เงื่อนไขที่ 2 คือ หน่วยงานภาครัฐขาดประสิทธิภาพ ทำงานสุดจะเชื่องช้าเมื่อนั้นการคอร์รัปชันสามารถช่วยพาฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ เสมือนนํ้ามันหล่อลื่นวงล้อที่แสนฝืดของภาครัฐ เรื่องนี้ในปี 1971 Samuel Huntington นักรัฐศาสตร์ชื่อดังของสหรัฐฯ อธิบายว่าการคอร์รัปชันช่วยให้นักธุรกิจฝ่าระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพได้ และเมื่อธุรกิจดำเนินการมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเป็นเงาตามกัน

ประเด็นนี้ในปี 1965 ศาสตราจารย์ Colin Leys ยกตัวอย่างประเทศ ยูกันดาที่ระบบราชการไร้ประสิทธิภาพมาก ขนาดว่าหลายประเทศทั่วโลกมีโทรทัศน์ดูกันหมดแล้ว ตัวเองยังไม่มีดู กระทั่งวันหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลได้ยกสัมปทานเครือข่ายโทรทัศน์ทั้งหมดให้บริษัทต่างชาติ แลกกับช่องสัญญาณช่องหนึ่งให้ตนในราคาถูกถึงแม้เป็นการคอร์รัปชันชัดเจน แต่ผลลัพธ์คือเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคนยาแล้ว คนยูกันดามีโทรทัศน์ดูก่อน แถมถูกกว่าอีก

เงื่อนไขที่ 3 คือ ภายใต้สภาวะความเป็นจริงที่บางนโยบายเศรษฐกิจนำไปสู่การบิดเบือนกลไกตลาด การไปบิดซํ้าอีกชั้นหนึ่งด้วยคอร์รัปชันสามารถพลิกกลับสู่สวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นได้ แบบที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่บราซิล เมื่อการคอร์รัปชันกลายเป็นทางออกให้กับนโยบายรัฐบาลที่ผิดพลาด เรื่องนี้ในปี 1964 ศาสตราจารย์ Nathaniel H.Leff อธิบายว่าช่วงที่ทวีปอเมริกาใต้มีปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูง ทำให้ราคาอาหารสูงมาก รัฐบาลบราซิลและชิลีจึงใช้นโยบายตรึงราค

© 2017 SIAM lab