We design social economics.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ SIAM-lab

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ SIAM-lab

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ระยะที่ 1 โดยทีมวิจัย SIAM-lab สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Read More
ทำไมประเทศไทยติดกับดักคอร์รัปชัน

ทำไมประเทศไทยติดกับดักคอร์รัปชัน

ปัญหาเรื้อรังของคอร์รัปชันในอินเดียและประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีสาเหตุพื้นฐานมาจากไหน แล้วเราจะออกจากกับดักประเทศที่มีอัตราคอร์รัปชันสูงอย่างไร?

Read More
วัดกันด้วยวิทยาศาสตร์ ระหว่างปกครองด้วยทหารกับนักการเมือง อย่างไหนคอร์รัปชันมากกว่ากัน?

วัดกันด้วยวิทยาศาสตร์ ระหว่างปกครองด้วยทหารกับนักการเมือง อย่างไหนคอร์รัปชันมากกว่ากัน?

เมื่อถามว่า ระหว่างยุคที่ปกครองด้วยรัฐบาลทหาร และรัฐบาลนักการเมือง คุณคิดบ้านเมืองแบบไหนจะมีปัญหาคอร์รัปชันมากกว่า?

Read More
หลิ่วตา ในเมืองตาหลิ่ว : การคอร์รัปชันข้ามวัฒนธรรม

หลิ่วตา ในเมืองตาหลิ่ว : การคอร์รัปชันข้ามวัฒนธรรม

เคยได้ยินเรื่องเล่าทำนองว่า บริษัทของไทยไปคอร์รัปชันในประเทศพัฒนาแล้วบ้างไหม คงมีบ้างแหละ แต่ถ้าจะให้ลองยกตัวอย่าง หลายคนคงต้องขอเวลาไปปรึกษากูเกิ้ล ไม่แน่ว่า ปรึกษาแล้วอาจจะไม่เจอด้วยซ้ำ

Read More
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา คอร์รัปชันนั้นแย่จริงหรือ?

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา คอร์รัปชันนั้นแย่จริงหรือ?

แม้คอร์รัปชันจะเคยถูกมองว่าอาจไม่ได้แย่ไปเสียหมด แต่ความคิดเหล่านั้นก็ถูกโต้แย้งแทบจะหมดสิ้นทุกแง่มุม จนเรียกได้ว่าเป็นอดีตไปหมดเสียแล้ว จนถึงวันนี้ข้อถกเถียงทางวิชาการจึงไม่ใช่คอร์รัปชันดีหรือไม่ดีอย่างไร

Read More

© 2017 SIAM lab