We design social economics.

Sextortion : เมื่อร่างกายถูกใช้เป็นเหยื่อคอร์รัปชัน

Sextortion : เมื่อร่างกายถูกใช้เป็นเหยื่อคอร์รัปชัน

Sextortion ไม่ใช่แค่การกระทำที่ควรได้รับความสนใจในแง่ที่มันเป็นความรุนแรงและการใช้อำนาจทางเพศเพื่อกดขี่ผู้หญิง (หรือเพศอื่นๆ) เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเครื่องชี้วัดด้วยว่าในสังคมนั้นๆ ให้ค่ากับการจัดการคอร์รัปชันมากแค่ไหน มองความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องปกติหรือไม่ ระบบกฎหมายของสังคมให้ความสำคัญกับปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศด้วยหรือเปล่า

Read More
People and Corruption: Asia Pacific – Global Corruption Barometer

People and Corruption: Asia Pacific – Global Corruption Barometer

Transparency International ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกว่าสองหมื่นคน เพื่อจัดทำรายงานและตัวชี้วัด “Global Corruption Barometer”

Read More
รายงานสถานการณ์คอร์รัปชั่นต่างประเทศ

รายงานสถานการณ์คอร์รัปชั่นต่างประเทศ

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2560 เว็ปไซต์ www.business-anti-corruption.com ได้มีการเปิดเผยรายงานสถานการณ์คอร์รัปชันต่างประเทศทุกภูมิภาค เช่น  อิรัก ไนจีเรีย เคนย่า มาเลเซีย อินเดีย อิหร่าน อุซเบกิสถาน แคนาดา โรมาเนีย รัสเซีย จอร์แดน คูเวต โมรอคโก ไต้หวัน เปรู จีน โดยมีการวิเคราะห์ระบบศาล ตำรวจ การบริการของภาครัฐ สำนักงานที่ดิน หน่วยงานที่เก็บภาษีและศุลกากร การประมูลโครงการของรัฐ การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ การร่างกฎหมาย และความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม  

Read More
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย จับมืออังกฤษ สหรัฐฯแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นนานาชาติ

สิงคโปร์ ออสเตรเลีย จับมืออังกฤษ สหรัฐฯแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นนานาชาติ

สิงคโปร์ ออสเตรเลีย จับมืออังกฤษ สหรัฐฯ ร่วมต้านคอร์รัปชั่นระดับนานาชาติ ชูประเด็นโกงขนาดใหญ่ จากเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง วางตัวเป็นตัวประสานทั้งด้านกฎหมาย การสืบสวน

Read More
ชนบทในนิมิตร: ภาพฝันเพื่อชนชั้นกลาง?

ชนบทในนิมิตร: ภาพฝันเพื่อชนชั้นกลาง?

บทความน่าสนใจที่มุ่งศึกษาชนบทไทย(ภาคเหนือตอนล่าง) กับการก่อตัวและพัฒนาการของชาวนาชาวไร่ยุคบุกเบิกในช่วงทศวรรษ 2490-2520 โดยใช้วิธีประวัติศาสตร์จากหลักฐานร่วมสมัยและงานเขียนของ “นิมิตร ภูมิถาวร” ซึ่งเป็นทั้งข้าราชการครูปัญญาชนผู้ผลิตเรื่องเล่าในท้องถิ่นและชนชั้นกลางภูธรในยุคแห่งการพัฒนา ในฐานะตัวแทนความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของยุคสมัย

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับคอร์รัปชั่น

คำศัพท์เกี่ยวกับคอร์รัปชั่น

สรุปจากงานของพรทิวา ใกล้ชิด (2557) เศรษฐศาสตร์การเมือง เรื่อง ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันของหอการค้าจังหวัดผ่านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)

Read More
Literature review of accountability and corruption

Literature review of accountability and corruption

วรรณกรรมปริทัศน์ของงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง accountability กับ corruption จัดทำโดยองค์กรความโปร่งใสสากล

Read More
Literature review on social norms and corruption

Literature review on social norms and corruption

วรรณกรรมปริทัศน์ของงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง social norms กับ corruption จัดทำโดยองค์กรความโปร่งใสสากล

Read More

© 2017 SIAM lab