รายละเอียดการทำงานของ SIAM LAB

แบ่งออกเป็น 3 ทีม

1. Team Data ใช้ Data Science ในการสร้างฐานข้อมูลและตัวชี้วัดทางด้านการคอร์รัปชั่น

2. Team Field ใช้ Mechanism Design ในการสร้างองค์ความรู้ของพื้นที่ทางด้านการคอร์รัปชั่น

3. Team Media ใช้ Communication Architecture ในการออกแบบสื่อทางด้านการคอร์รัปชั่น

© 2017 SIAM lab